Επικοινωνία: 6971791900, 23920-65368

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΝΕΑ ΕΣΠΑ 2014-2020

Στις 11/2/2016 ανακοινώθηκαν τα 4 νέα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020.

Πρόκειται για τις δράσεις:

1. "Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών Υφιστάμενων επιχειρήσεων, με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές", που απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

2. “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”, που απευθύνεται σε ανέργους ή άτομα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

3. “Ενίσχυση της Απασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης”, που απευθύνεται σε ανέργους πτυχιούχους ή πτυχιούχους που ασκούν συναφή επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

4. “Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους”, που απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον Τουρισμό.

Περισσότερα θα βρείτε, στην σχετική ενότητα "ΕΣΠΑ 2014 - 2020".

Ποιοί Είμαστε

Masoko

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε, έχοντας ως κύριο σκοπό της την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις κάθε μορφής, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύγχρονο, απαιτητικό από κάθε πλευράς οικονομικό περιβάλλον.

Τελευταία Νέα

Επικοινωνία

 Θεσσαλονίκη

 Τρίλοφος Θεσσαλονίκης

 23920-65368

 Fax: 23920-65368

 info (@) vipconsulting.gr