Επικοινωνία: 6971791900, 23920-65368

 

Business Plan - Τραπεζικός Δανεισμός

Στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία, δημιουργούνται ανάγκες οι οποίες δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Ο μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων οι οποίες παρουσιάζουν προβλήματα ρευστότητας και αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους από τις Τράπεζες που τις έχουν χρηματοδοτήσει, έχει αυξηθεί σημαντικά.

Καλούνται λοιπόν οι ίδιες οι επιχειρήσεις, να αποδείξουν στις Τράπεζες από τις οποίες έχουν χρηματοδοτηθεί, ότι μπορούν να ξεπεράσουν τις σημερινές δύσκολες συνθήκες και να ανακάμψουν, μιας και έχουν ήδη σχεδιάσει τις επόμενες κινήσεις τους.

 

Σε συνεργασία λοιπόν με τις επιχειρήσεις, προχωρούμε στη σύνταξη συγκεκριμένου Business Plan το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά στις χρηματοδοτούμενες σε αυτές Τράπεζες. Μέσα σε αυτό συμπεριλαμβάνουμε:

  • Την παρούσα χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης, με ανάλυση Αριθμοδεικτών, Ανάγκες Κεφαλαίου Κίνησης, Ταμειακές Ροές, κ.α.
  • Έρευνα Αγοράς του κλάδου της επιχείρησης, καθώς και τη θέση της επιχείρησης σε αυτόν.
  • Τις απαραίτητες κινήσεις αναδιάρθρωσης της επιχείρησης, περιορισμό του συνολικού κόστους, απαγκίστρωσης από μη κερδοφόρες συνεργασίες και πρακτικές, κ.α.
  • Τα νέα πλάνα για αναπτυξιακή πορεία της επιχείρησης, με σχεδιασμό των επόμενων κινήσεων της σε επίπεδο παραγωγής, επέκτασης σε νέες αγορές, κ.α.
  • S.W.O.T. Analysis, στην οποία καταγράφονται τα Ισχυρά στοιχεία της επιχείρησης, όπως επίσης και οι Αδυναμίες της, αλλά και οι Ευκαιρίες και οι Απειλές κατά αυτής.
  • Την παρουσίαση βιώσιμου πλάνου ανάπτυξης και δημιουργία Pro Forma Αποτελεσμάτων Χρήσης, τα οποία μέσα από διάφορα σενάρια, δείχνουν την πορεία της επιχείρησης τα επόμενα χρόνια.

Το συγκεκριμένο Business Plan, αποτελεί βασικό στοιχείο μελέτης από τις Τράπεζες, οι οποίες μπορεί να ακούγεται παράδοξο, αλλά βρίσκονται από την ίδια πλευρά με αυτή των επιχειρήσεων, μιας και δεν επιθυμούν σε καμία περίπτωση το κλείσιμο των λογαριασμών της επιχείρησης!

Και αυτό διότι έτσι θα αναγκασθούν στο σχηματισμό προβλέψεων ζημίας, ισόποσης με το ύψος των απαιτήσεών της.

Σε διαφορετική περίπτωση, ρύθμιση δηλαδή των οφειλών, δεν σχηματίζουν τόσο μεγάλες προβλέψεις. Και η παροουσίαση ενός τέτοιου Business Plan, από τη μια βελτιώνει τη διαπραγματευτική θέση της επιχείρησης, από την άλλη βοηθά τα αρμόδια εγκριτικά κλιμάκια των Τραπεζών στη λήψη θετικότερης απόφασης, μιας και πέραν των άλλων, αντιλαμβάνονται ότι έχουν απέναντι τους μία επιχείρηση, η οποία είναι σοβαρός συνομιλητής και προσπαθεί εμπράκτως να αποδείξει τους σχεδιασμούς της.

Ποιοί Είμαστε

Masoko

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε, έχοντας ως κύριο σκοπό της την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις κάθε μορφής, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύγχρονο, απαιτητικό από κάθε πλευράς οικονομικό περιβάλλον.

Τελευταία Νέα

Επικοινωνία

 Θεσσαλονίκη

 Τρίλοφος Θεσσαλονίκης

 23920-65368

 Fax: 23920-65368

 info (@) vipconsulting.gr