Επικοινωνία: 6971791900, 23920-65368

 

Αξιοποίηση Περιουσίας - Wealth Management

Η σημερινή οικονομική συγκυρία, με τους υψηλούς πολιτικοοικονομικούς κινδύνους, αλλά και τις ιδιαίτερα χαμηλές αποδόσεις των επενδύσεων, μας οδηγεί στην αναζήτηση νέων μορφών επένδυσης της κινητής, αλλά και ακίνητης περιουσίας. Με γνώμονα τη μεγιστοποίηση του αισθήματος της σιγουριάς και ασφάλειας των πελατών μας, αλλά και παράλληλα της βελτιστοποίησης των αποδόσεων της περιουσίας τους, προχωρούμε στην:

 

- Καταγραφή των πραγματικών αναγκών/επιθυμιών των πελατών μας για την ανάπτυξη της περιουσίας τους,

- Καθορισμό του επενδυτικού τους προφίλ, ''συντηριτικός, επενδυτικός, επιθετικός'', προκεμένου να κατανοήσουμε τον ''χαρακτήρα'' του καθενός,

- Κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων, βασιζόμενοι στα κριτήρια και όρια που από κοινού έχουμε θέσει με τον πελάτη.

- Παρακολούθηση της πορείας των αποδόσεων των επιλογών που έχουν γίνει και επαναξιολόγηση και αλλαγή αυτών, όπου κριθεί αναγκαίο ή οι συνθήκες το επιβάλλουν.

Τα ανωτέρω γίνονται σε συνεργασία με εξειδικευμένη εταιρία Συμβουλευτικής και Διακριτικής Διαχείρησης Περιουσίας, η οποία συνεργάζεται με αξιόπιστους θεματοφύλακες σε Ελβετία, Λουξεμβούργο και Ελλάδα. Οι εκάστοτε επενδύσεις/τοποθετήσεις κεφαλαίων μέσω αυτής, μπορούν να γίνουν σε όλο το φάσμα των επενδυτικών επιλογών παγκοσμίως.

Ποιοί Είμαστε

Masoko

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε, έχοντας ως κύριο σκοπό της την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις κάθε μορφής, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύγχρονο, απαιτητικό από κάθε πλευράς οικονομικό περιβάλλον.

Τελευταία Νέα

Επικοινωνία

 Θεσσαλονίκη

 Τρίλοφος Θεσσαλονίκης

 23920-65368

 Fax: 23920-65368

 info (@) vipconsulting.gr