Επικοινωνία: 6971791900, 23920-65368

Άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα - Authorized Economic Operator (ΑΕΟ)

Ο θεσμός του ΑΕΟ – Authorized Economic Operator είναι ένα από τα βασικά στοιχεία τροποποίησης του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, τον οποίον το 2005 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων, υιοθέτησε στο πλαίσιο των προτύπων SAFE που όρισε τότε. Ο θεσμός αυτός έρχεται να καλύψει την ανάγκη για μία νέα, γενικά αποδεκτή στρατηγική, η οποία θα έχει ως στόχο την ασφάλεια της διακίνησης των αγαθών, χωρίς όμως την παρεμπόδιση του διεθνούς εμπορίου, αλλά αντίθετα τη διευκόλυνσή του.

 

Wealth Management Επιχειρήσεων - Φορέων

Την ίδια ανάγκη που έχουν οι ιδιώτες, ελεύθεροι επαγγελματίες για εξασφάλιση, αλλά και βελτιστοποίηση της απόδοσης των περιουσιών τους, έχουν και οι επιχειρήσεις ή/και οι φορείς της.

Η σημερινή οικονομική συγκυρία, με τους υψηλούς πολιτικοοικονομικούς κινδύνους, αλλά και τις ιδιαίτερα χαμηλές αποδόσεις των επενδύσεων, μας οδηγεί στην αναζήτηση νέων μορφών επένδυσης της κινητής, αλλά και ακίνητης περιουσίας. Με γνώμονα τη μεγιστοποίηση του αισθήματος της σιγουριάς και ασφάλειας των πελατών μας, αλλά και παράλληλα της βελτιστοποίησης των αποδόσεων της περιουσίας τους, προχωρούμε στην:

 

Business Plan - Τραπεζικός Δανεισμός

Στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία, δημιουργούνται ανάγκες οι οποίες δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Ο μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων οι οποίες παρουσιάζουν προβλήματα ρευστότητας και αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους από τις Τράπεζες που τις έχουν χρηματοδοτήσει, έχει αυξηθεί σημαντικά.

Καλούνται λοιπόν οι ίδιες οι επιχειρήσεις, να αποδείξουν στις Τράπεζες από τις οποίες έχουν χρηματοδοτηθεί, ότι μπορούν να ξεπεράσουν τις σημερινές δύσκολες συνθήκες και να ανακάμψουν, μιας και έχουν ήδη σχεδιάσει τις επόμενες κινήσεις τους.

 

Ανάπτυξη - Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων

Όπως μας διδάσκει η Ιστορία, στον κόσμο δεν επικράτησε ο πιο δυνατός οργανισμός, ή ο πιο έξυπνος, αλλά αυτός που κατάφερε να προσαρμοστεί πιο γρήγορα!

Έτσι ακριβώς και στο επιχειρείν, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα, η δυνατότητα να βλέπεις τα πρώιμα σημάδια, να τα ερμηνεύεις σωστά και να παίρνεις τις κατάλληλες αποφάσεις, οι οποίες μπορεί να είναι ριζοσπαστικές κάποιες φορές, αποτελούν εχέγγυα για την επιβίωση της επιχείρησης και της ομαλής πορείας της, ανεπηρέαστη κατά το δυνατόν από το περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται.

 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες προς Νεοιδρυθείσες - Start Up Επιχειρήσεις

Η απόφαση για τη δημιουργία μιας επιχείρησης, αποτελεί απόφαση ζωής για τον άνθρωπο εκείνον ο οποίος θα αποφασίσει να μπει στον μαγικό κόσμο της δημιουργίας!

Με ιδιαίτερη χαρά θα συζητήσουμε μαζί σας, προκειμένου να μετατρέψουμε την αρχική σας ιδέα, σε πράξη. Αφού ακούσουμε το σκεπτικό σας και το πως σκέφτεστε να κινηθείτε, σας βοηθούμε στην υλοποίηση των κρίσιμων πρώτων σας βημάτων, αλλά και στην μετέπειτα πετυχημένη πορεία σας. Ενδεικτικά είμαστε μαζί σας στα κάτωθι κρίσιμα θέματα όπως:

  • Ολοκλήρωση του concept που έχετε στο μυαλό σας, έτσι ώστε αυτό να αποκτήσει ρεαλισμό και άρα πετυχημένη πορεία.
  • Σύνταξη Marketing Plan, προκειμένου να αναλυθεί το προιόν της επιχείρησης ή οι υπηρεσίες της, σε σχέση με τον ανταγωνισμό και τη γενικότερη τάση της αγοράς.
  • Δημιουργία Business Plan, με ορίζοντα 5ετίας, προκειμένου να ποσοτικοποιηθεί η προβλεπόμενη πορεία των μεγεθών της επιχείρησης.
  • Σύνταξη εταιρικών συμφωνητικών και προώθησή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες για λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων, Γ.Ε.Μ.Η, ΔΟΥ κλπ.
  • Υποβολή προτάσεων για συμμετοχή σε προγράμματα επιδοτήσεων, ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος 4242/2013 κλπ.
  • Εξέταση και υποβολή των κατάλληλων δικαιολογητικών για τη λήψη χρηματοδότησης από Τράπεζες.
  • Μηνιαία παρακολούθηση της πορείας της επιχείρησης, με σύνταξη σχετικών εκθέσεων.
  • Επιμόρφωση των στελεχών της επιχείρησης σε θέματα λογιστικής, φορολογίας, marketing κλπ.

Σε κάθε κρίση, υπάρχουν ευκαιρίες και μάλιστα ίσως αυτές να είναι τώρα και περισσότερες! Αυτός που τολμά τώρα, σίγουρα θα είναι σε πολύ καλύτερη θέση από κάποιον που θα ξεκινήσει την επιχειρηματική του προσπάθεια αργότερα.

Ο τουρισμός, τα αγροτικά προιόντα, οι εφαρμογές τεχνολογίας, είναι μόνο λίγοι από τους τομείς που μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. Αν τώρα αυτά, στοχεύσουμε να τα προωθήσουμε και στο εξωτερικό, τότε η επιτυχία του κάθε εγχειρήματος είναι τουλάχιστον εξασφαλισμένη, μιας και υπάρχουν πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τους ανταγωνιστές, όπως υψηλή ποιότητα-τρόφιμα, συγκριτικά χαμηλές τιμές και μοναδικά χαρακτηριστικά-τουρισμός, κα.

Ποιοί Είμαστε

Masoko

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε, έχοντας ως κύριο σκοπό της την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις κάθε μορφής, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύγχρονο, απαιτητικό από κάθε πλευράς οικονομικό περιβάλλον.

Τελευταία Νέα

Επικοινωνία

 Θεσσαλονίκη

 Τρίλοφος Θεσσαλονίκης

 23920-65368

 Fax: 23920-65368

 info (@) vipconsulting.gr