Επικοινωνία: 6971791900, 23920-65368

 

Ανάπτυξη - Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων

Όπως μας διδάσκει η Ιστορία, στον κόσμο δεν επικράτησε ο πιο δυνατός οργανισμός, ή ο πιο έξυπνος, αλλά αυτός που κατάφερε να προσαρμοστεί πιο γρήγορα!

Έτσι ακριβώς και στο επιχειρείν, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα, η δυνατότητα να βλέπεις τα πρώιμα σημάδια, να τα ερμηνεύεις σωστά και να παίρνεις τις κατάλληλες αποφάσεις, οι οποίες μπορεί να είναι ριζοσπαστικές κάποιες φορές, αποτελούν εχέγγυα για την επιβίωση της επιχείρησης και της ομαλής πορείας της, ανεπηρέαστη κατά το δυνατόν από το περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται.

Διαθέτοντας προς εσάς μία σειρά από κατάλληλα εργαλεία, είμαστε πεπεισμένοι ότι συμβάλλουμε εμπράκτως στην ανάπτυξη της επιχείρησης σας, ακόμα και αν αυτή θα πρέπει να προχωρήσει σε ριζοσπαστική αναδιάρθωση μέρους των δομών, της φιλοσοφίας, των προιόντων ή των υπηρεσιών της.

Έτσι λοιπόν προχωρούμε σε:

  • Διαγνωστική μελέτη της επιχείρησης, προκειμένου να διαπιστωθούν σωρεία βασικών παραμέτρων, όπως η θέση της στην αγορά, οι ανάγκες Κεφαλαίου Κίνησης κλπ.
  • Εκτενείς S.W.O.T. Analysis, προκειμένου να αναλυθούν στη συνέχεια τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα της επιχείρησης.
  • Μηνιαίο πίνακα Ταμειακών Ροών, Cash Flow, της επιχείρησης, από όπου διαφαίνονται οι τυχόν χρηματοδοτικές ανάγκες της επιχείρησης, αλλά και η μελλοντική ρευστότητα της επιχείρησης, σχεδιάζοντας σενάρια για την μελλοντική της πορεία.
  • Εκτενές Business Plan, στο οποίο θα αποτυπωθούν τα μέχρι σήμερα στοιχεία της επιχείρησης, χρηματοοικονομική ανάλυση των μεγεθών της, έρευνα αγοράς, προβλέψεις και προτάσεις για περαιτέρω αναπτυξιακή της πορεία.
  • Σχεδιασμό συγκεκριμένου πλάνου επίτευξης στόχων πωλήσεων στο τμήμα πωλήσεων της εταιρίας και αναλυτική παρακολούθηση αυτού.
  • Εκπαίδευση προσωπικού σε διάφορα θέματα, βασικά για τον τομέα ευθύνης τους, όπως λογιστικά, φορολογικά, πωλήσεων.
  • Ανάληψη έργου πιστοποίησης της επιχείρησης με βάση το διεθνές πρότυπο ποιότυτας ISO 9001:2018. Η λήψη πιστοποίησης κατά ISO από μία επιχείρηση, αποτελεί μονόδρομο αν επιλέξει μία διεθνή παρουσία, αλλά και συνεργασία με πελάτες άλλες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αυξημένο μέγεθος, είναι Leader στον κλάδο τους και η υψηλή ποιότητα των δικών τους προίόντων είναι και αποτέλεσμα της υψηλής ποιότητας των προιόντων των προμηθευτών σας, δηλαδή εσάς!

Ποιοί Είμαστε

Masoko

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε, έχοντας ως κύριο σκοπό της την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις κάθε μορφής, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύγχρονο, απαιτητικό από κάθε πλευράς οικονομικό περιβάλλον.

Τελευταία Νέα

Επικοινωνία

 Θεσσαλονίκη

 Τρίλοφος Θεσσαλονίκης

 23920-65368

 Fax: 23920-65368

 info (@) vipconsulting.gr