Επικοινωνία: 6971791900, 23920-65368

Άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα - Authorized Economic Operator (ΑΕΟ)

Ο θεσμός του ΑΕΟ – Authorized Economic Operator είναι ένα από τα βασικά στοιχεία τροποποίησης του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, τον οποίον το 2005 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων, υιοθέτησε στο πλαίσιο των προτύπων SAFE που όρισε τότε. Ο θεσμός αυτός έρχεται να καλύψει την ανάγκη για μία νέα, γενικά αποδεκτή στρατηγική, η οποία θα έχει ως στόχο την ασφάλεια της διακίνησης των αγαθών, χωρίς όμως την παρεμπόδιση του διεθνούς εμπορίου, αλλά αντίθετα τη διευκόλυνσή του.

Αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού ΑΕΟ μπορεί να υποβάλλει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με αυτοτελή νομική οντότητα, που είναι εγκατεστημένο στην ΕΕ και οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες διέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία. Ενδεικτικά, οι αιτούντες του εν λόγω πιστοποιητικού οικονομικοί φορείς δύναται να είναι:

ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΕΣ, ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Ο Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας (AEO) θεωρείται αξιόπιστος επιχειρηματικός εταίρος στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα και επομένως δικαιούται και απολαμβάνει συγκεκριμένα οφέλη, ανάλογα με τον τύπο του πιστοποιητικού που του έχει χορηγηθεί,  όπως μείωση του διοικητικού κόστους, επιτάχυνση των εμπορευματικών ροών, βελτίωση των εσωτερικών λειτουργιών, και ως εκ τούτου αύξηση της αποδοτικότητας  και της ανταγωνιστικότητάς του.

 

Τύποι Άδειας ΑΕΟ:

 

  • AEOC – Τελωνειακές Απλουστεύσεις: 

Προβλέπεται για οικονομικούς φορείς οι οποίοι θα ήθελαν να επωφεληθούν από τις διάφορες απλουστεύσεις που προβλέπονται ειδικά από την τελωνειακή νομοθεσία.

  • AEOS – Ασφάλεια και Προστασία: 

Προβλέπεται για οικονομικούς φορείς οι οποίοι θα επιθυμούσαν να ωφεληθούν από ειδικές διευκολύνσεις που συνδέονται με τους τελωνειακούς ελέγχους όσον αφορά την ασφάλεια και προστασία κατά την είσοδο ή έξοδο των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος την Κοινότητας.

  • AEOF – Τελωνειακές Απλουστεύσεις / Ασφάλεια και Προστασία:

Προβλέπεται για οικονομικούς φορείς οι οποίοι θα επιθυμούσαν να ωφεληθούν από τις διάφορες  απλουστεύσεις που προβλέπονται ειδικά βάσει της τελωνειακής νομοθεσίας και από συγκεκριμένες απλουστεύσεις που αφορούν τελωνειακούς ελέγχους σε θέματα ασφάλειας και προστασίας κατά την είσοδο ή έξοδο των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος την Κοινότητας. Πλέον η Άδεια AEOF δεν απαιτεί ξεχωριστές ενέργειες για την απόκτηση της. Ο έχων τις ανωτέρω 2 Άδειες ΑΕΟ (AEOC & AEOS), αυτόματα τεκμαίρεται ότι διαθέτει την πλήρη ΆΔΕΙΑ AEOF.

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΆΔΕΙΑΣ ΑΕΟ

 

1. Λιγότεροι φυσικοί έλεγχοι και έλεγχοι εγγράφων:

 

Οι κάτοχοι Άδειας AEOC ή AEOF υπόκεινται σε λιγότερους φυσικούς ελέγχους και ελέγχους εγγράφων, τουλάχιστον κατά 50 %, από τους υπόλοιπους οικονομικούς φορείς, κατά τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων, ενώ οι κάτοχοι AEOS ;h AEOF υπόκεινται σε λιγότερους ελέγχους ασφάλειας και προστασίας κατά την είσοδο και έξοδο των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ.

 

2. Ευκολότερη πρόσβαση σε τελωνειακές απλουστεύσεις:

 

Τα οφέλη του ΑΕΟ μεγιστοποιούνται , όταν αυτό συνδυαστεί με άδεια απλουστευμένων διαδικασιών – άδεια για χρήση απλουστευμένης διασάφησης ή/και άδεια εκτελωνισμού στον προσδιοριζόμενο από τον ενδιαφερόμενο τόπο (τελωνισμός στις εγκαταστάσεις της εταιρίας).  

 

3. Προτεραιότητα κατά την διενέργεια των ελέγχων:

 

Όταν με βάση τη διενεργούμενη ανάλυση κινδύνου η αρμόδια τελωνειακή αρχή επιλέγει για έλεγχο μια αποστολή φορτίου κατά την είσοδο ή έξοδο της από την ΕΕ ή κατά τον τελωνισμό της, η συγκεκριμένη αποστολή ελέγχεται κατά προτεραιότητα, όταν η σχετική διασάφηση έχει υποβληθεί από κάτοχο πιστοποιητικού ΑΕΟ.

 

4. Μειωμένες εγγυήσεις:

 

Οι κάτοχοι πιστοποιητικού AEOS ή AEOF επωφελούνται του ευεργετήματος της μειωμένης εγγύησης σε σχέση με τους υπόλοιπους οικονομικού φορείς κατά 50% στην προσωρινή εναπόθεση, κατά 50% στην τελωνειακή αποταμίευση και κατά 30% στις φορολογικές αποθήκες.

 

5. Αναγνώριση ως ασφαλούς επιχειρηματικού εταίρου:

 

Ένας ΑΕΟ που πληροί τα κριτήρια ασφάλειας και προστασίας θεωρείται ασφαλής εταίρος στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η Άδεια ΑΕΟ παρέχει τη δυνατότητα χρήσης – του νομικά κατοχυρωμένου – λογότυπου ΑΕΟ και αναβαθμίζει το κύρος του κατόχου του διεθνώς. Τα ανωτέρω έχουν ως συνέπεια ο εγκεκριμένος οικονομικός φορέας να προτιμάται ως επιχειρηματικός εταίρος έναντι άλλον που δεν είναι εγκεκριμένοι.

 

6. Αμοιβαία αναγνώριση:

 

Η αμοιβαία αναγνώριση των προγραμμάτων ΑΕΟ μεταξύ της ΕΕ και των τρίτων χωρών, παρέχει την δυνατότητα στους κατόχους Άδειας τύπου AEOS ή AEOF να απολαμβάνουν τα οφέλη των λιγότερων ελέγχων και των κατά προτεραιότητα ελέγχων κατά την είσοδο των εμπορευμάτων τους στις τρίτες χώρες, με τις οποίες ή ΕΕ έχει συνάψει σχετική συμφωνία. Μέχρι σήμερα η ΕΕ έχει συνάψει παρόμοια συμφωνία με την Ελβετία, τη Νορβηγία, την Ιαπωνία, τις ΗΠΑ και την Κίνα, ενώ έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με Ρωσία, Καναδά και Τουρκία.

 

7. Μειωμένο σύνολο στοιχείων για τις συνοπτικές διασαφήσεις:

 

Οι εισαγωγείς και εξαγωγείς που είναι κάτοχοι Άδειας τύπου AEOS ή AEOF δικαιούνται να υποβάλουν συνοπτικές διασαφήσεις με μειωμένο σύνολο στοιχείων. Οι μεταφορείς, πράκτορες μεταφορών και εκτελωνιστές που είναι ΑΕΟ μπορούν να κάνουν χρήση αυτού του πλεονεκτήματος μόνο εφόσον οι πελάτες τους είναι κάτοχοι Άδειας AEOS ή AEOF.

 

8. Γνωστοποίηση πριν από την άφιξη του εμπορεύματος:

 

Το πλεονέκτημα αυτό ισχύει για τους κατόχους Άδειας AEOS ή AEOF. Όταν το αποτέλεσμα την ανάλυσης κινδύνου υποδεικνύει ότι το εμπόρευμα πρέπει να ελέγχει περαιτέρω, τότε το Τελωνείο μπορεί, πριν την άφιξη/αναχώρηση των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ, να γνωστοποιήσει στον εγκεκριμένο φορέα τον επικείμενο έλεγχο. Η γνωστοποίηση αυτή θα γίνεται μόνο όταν δεν διακυβεύεται το αποτέλεσμα του ελέγχου. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να προχωρήσουν στο φυσικό έλεγχο των εμπορευμάτων χωρίς την γνωστοποίηση στον εγκεκριμένο φορέα.

 

9. Επιλογή του τόπου ελέγχου

 

Ο εγκεκριμένος οικονομικός φορέας μπορεί να ζητήσει ο τελωνειακός έλεγχος να διενεργηθεί σε μέρος όπου το κόστος και η καθυστέρηση θα είναι αρκετά μικρή για τον εγκεκριμένο. Ωστόσο, αυτό το όφελος τελεί υπό την έγκριση των τελωνειακών αρχών.

 

Τα παραπάνω πλεονεκτήματα αποφέρουν πολλαπλάσια οφέλη στα πλαίσια των Συμφωνιών Αμοιβαίας Αναγνώρισης (ΣΑΑ) των προγραμμάτων ΑΕΟ μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών (π.χ. ΗΠΑ, Ιαπωνία), καθώς οι ΑΕΟ θεωρούνται αξιόπιστοι και στις χώρες αυτές, με αποτέλεσμα όχι μόνο να απολαμβάνουν των πλεονεκτημάτων τους κατά την τήρηση των τελωνιακών διατυπώσεων στις εν λόγω χώρες, αλλά και να ανοίγονται νέες αγορές και νέες ευκαιρίες, όντας αναγνωρισμένοι αξιόπιστοι επιχειρηματικοί εταίροι.

 

Η εταιρία μας έχοντας μελετήσει το σύνολο των Τελωνειακών Οδηγιών, καθώς και των σχετικών κανονισμών της Ε.Ε., είναι σε θέση να συντάξει και να καταθέσει το σύνολο των απαιτούμενων από τη Τελωνειακή νομοθεσία εντύπων και δικαιολογητικών, στις εκάστοτε Τελωνειακές Περιφέρειες. 

 

Ταυτόχρονα, προχωρούμε σε διαγνωστική μελέτη της εκάστοτε επιχείρησης, αναλύοντας τα προαπαιτούμενα για τη λήψη της σχετικής Άδειας ΑΕΟ και προτείνει τρόπους βελτίωσης όπου απαιτείται, ενώ αυτονόητο είναι ότι βρισκόμαστε στην επιχείρηση κατά τη διάρκεια των αυτοψιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Διεύθυνση Τελωνείων και ΓΓΠΣ).

 

Ποιοί Είμαστε

Masoko

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε, έχοντας ως κύριο σκοπό της την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις κάθε μορφής, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύγχρονο, απαιτητικό από κάθε πλευράς οικονομικό περιβάλλον.

Τελευταία Νέα

Επικοινωνία

 Θεσσαλονίκη

 Τρίλοφος Θεσσαλονίκης

 23920-65368

 Fax: 23920-65368

 info (@) vipconsulting.gr