Επικοινωνία: 6971791900, 23920-65368

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ GDPR 2016/679 ΤΗΣ Ε.Ε.

Από την 26/5/2018, έχει τεθεί σε ισχύ ο Νέος Γενικός Κανονισμός της Ε.Ε περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 2016/679). Ο κανονισμός GDPR επιβάλλει ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων στους Οργανισμούς/Επιχειρήσεις που συλλέγουν ή επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, καθώς και την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις κάτωθι έξι βασικές αρχές:

 • Διαφάνεια, αντικειμενικότητα και νομιμότητα ως προς το χειρισμό και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων.
 • Περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς.
 • Συλλογή και αποθήκευση μόνο των ελάχιστων προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για έναν σκοπό.
 • Διασφάλιση της ακρίβειας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας διαγραφής και επεξεργασίας τους.
 • Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων.
 • Διασφάλιση της ασφάλειας, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων.

Για ποιους Οργανισμούς / Επιχειρήσεις ισχύει ο Κανονισμός GDPR

Ο κανονισμός GDPR ισχύει για Οργανισμούς/Επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, ανεξαρτήτως κλάδου. Αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κάθε ατόμου, αν η επεξεργασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ενός οργανισμού εγκατεστημένου στην ΕΕ (ανεξάρτητα από το πού πραγματοποιείται η επεξεργασία).

Τι ορίζεται ως “Προσωπικό Δεδομένο”

Ως προσωπικά δεδομένα ορίζονται τα δεδομένα ενός φυσικού ατόμου τα οποία μπορούν να οδηγήσουν στην άμεση Ταυτοποίηση του Φυσικού Προσώπου, ή έχουν άμεση σχέση με αυτό. Ως τέτοια ενδεικτικά αναφέρουμε Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση Κατοικίας, Στοιχεία Ταυτότητας, ΑΦΜ, email, Διευθύνσεις IP, Βάσεις δεδομένων πωλήσεων, πελατών, κ.α. Σε αυτά, συμπεριλαμβάνονται και τα Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα, όπως, Ιατρικά Στοιχεία, Θρησκευτικές ή άλλες Προσωπικές Προτιμήσεις κ.α., τα οποία χρήζουν ακόμη μεγαλύτερης προσοχής στην επεξεργασία τους από τους Οργανισμούς/Επιχειρήσεις.

Τι Θα συμβεί αν ο Οργανισμός/Επιχείρηση δεν συμμορφωθεί με τον Κανονισμό GDPR 2016/679;

Ο Κανονισμός προβλέπει υψηλά πρόστιμα, τα οποία μπορούν να ανέλθουν και στα 10.000.000 € ή στο 4% των εσόδων του (όποιο είναι μεγαλύτερο). Επίσης, ο κανονισμός GDPR δίνει στους καταναλωτές (και στους οργανισμούς που ενεργούν για λογαριασμό τους) τη δυνατότητα να κινήσουν Αστικές Δικαστικές Διαδικασίες κατά Οργανισμών/Επιχειρήσεων που παραβιάζουν τον κανονισμό GDPR.

Tι Υποχρεούται να κάνει ένας Οργανισμός/Επιχείρηση, προκειμένου να εναρμονιστεί με τον Κανονισμό GDPR 2016/679;

Ο κάθε Οργανισμός/Επιχείρηση, οφείλει να ενσωματώσει διαδικασίες και κατάλληλες τεχνικές/τεχνολογικές παρεμβάσεις, ώστε να προστατεύεται το Ιδιωτικό Απόρρητο των Προσωπικών Δεδομένων Τρίτων που έχουν στην κατοχή τους, καθώς και η επεξεργασία αυτών να μην είναι περισσότερη από αυτή που πραγματικά απαιτείται.

Τί Μέτρα Προστασίας πρέπει να λάβει ένας Οργανισμός/Επιχείρηση, προκειμένου να είναι εναρμονισμένος με τον εν λόγω Κανονισμό;

Ο Οργανισμός/Επιχείρηση θα πρέπει να υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS – Information Security Management System). Το σύστημα ISMS, περιλαμβάνει μία σειρά από μέτρα που πρέπει να λάβει ο Οργανισμός/Επιχείρηση, ώστε να θωρακίσει, τόσο το Πληροφοριακό της Σύστημα (Servers, Η/Υ, Router, κ.α.), αλλά και να περιορίσει την πρόσβαση όλων των εμπλεκομένων (Διοίκηση, Προσωπικό, Εξωτερικοί Συνεργάτες), μόνο στο επίπεδο πρόσβασης που θα τους εγκριθεί σχετικά.

Ποια είναι η Εμπειρία της VIP Consulting στον συγκεκριμένο τομέα;

Η Εταιρία Συμβουλευτικής “VIP Consulting”, δραστηριοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια στον τομέα της Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων. Η εταιρία έχει ήδη δημιουργήσει πολλαπλά Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, τα οποία ακολουθούν το Πρότυπο Ποιότητας ISO/IEC 27001:2013, καθώς και αυτό του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα της Ε.Ε – ΑΕΟ (Authorized Economic Operator). Εφαρμόζουμε πλήρως τις απαιτήσεις του Κανονισμού, παραμετροποιώντας αυτές στις ιδιαίτερες συνθήκες του Οργανισμού/Επιχείρησής σας.

Ενδεικτικά, η VIP Consulting αναλαμβάνει να υλοποιήσει για εσάς:

 • Πολιτική και Σχέδιο Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων,
 • Πολιτική Ορθής Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος,
 • Εκτίμηση Κινδύνων και Αντιμετώπισή τους,
 • Εκπαίδευση Προσωπικού,
 • Βελτίωση του Πληροφοριακού Συστήματος,
 • Σύνταξη/Τροποποίηση των σχετικών εντύπων που χρησιμοποιείτε κατά τη λήψη των προσωπικών Δεδομένων,

Η πολυετής εμπειρία της εταιρίας έχει οδηγήσει στη δημιουργία σχετικών Συστημάτων, τόσο σε Οργανισμούς όσο και σε Επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας. Η συνεργασία μας με έμπειρα και εξειδικευμένα Στελέχη Νομικών και Τεχνικών Πληροφορικής, διασφαλίζει ότι το Σύστημα Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων που δημιουργούμε, είναι σύννομο με τις κατευθυντήριες οδηγίες του κανονισμού GDPR και ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του.

Η έγκριση δε ορισμένων από αυτών των Συστημάτων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), πρώην Γ.Γ.Π.Σ. (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών), αποτελεί μία από τις αποδείξεις ποιότητας, αλλά και λειτουργικότητας των Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, τα οποία έχουμε σχεδιάσει για τους Οργανισμούς/Επιχειρήσεις που μας έχουν εμπιστευθεί.

Τα Στελέχη της VIP Consulting, είναι στη διάθεσή σας να απαντήσουν σε οποιαδήποτε ερώτησή σας, αξιολογώντας τις απαιτήσεις που χρειάζεται να εφαρμόσει ο Οργανισμός/Επιχείρησή σας.

Με εκτίμηση,

VIP Consulting - Γεώργιος Χαλβατζής

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 6971-791900

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ

Η νέα Δράση "Ψηφιακό Βήμα" χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας και στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ήτοι επιχειρήσεων με: Αριθμό εργαζομένων: λιγότερους από 250 εργαζομένους, Κύκλο εργασιών: μικρότερο από 50 εκατομμύρια και Ισολογισμό: μικρότερο από 43 εκατομμύρια

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:

 • Επενδυτικά σχέδια από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ.
 • Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.
 • Περίοδος Υποβολής: 11/06/2018 – 17/09/2018.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ:

Υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής:

 • Έχουν προβεί σε έναρξη εργασιών πριν την 01/01/2016.
 • Διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).
 • Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων.
 • Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου.
 • Να διαθέτουν άδεια λειτουργίας.
 • Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία.
 • Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια
 • Να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης/επένδυσης θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες παρεμβάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ).
 • Το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων που υπάγονται σε καθεστώς DE Minimis και που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ από 1/1/2016 έως και σήμερα.
 • Η ενισχυθείσα επιχείρηση οφείλει να λειτουργεί πραγματικά για τρία (3) έτη μετά την τελική πληρωμή της επιδότησης.

 

 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και περιλαμβάνουν:

 • Eξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρμογών-λογισμικού για τους σκοπούς της επένδυσης, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα ή εξυπηρετητής με το συνοδευτικό εξοπλισμό δικτύωσης με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS)
 • Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση [Δρομολογητές (Routers), Μεταγωγείς (Switches), Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομή (access points, antennas κτλ.)]
 • Ηλ. Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
 • Εξοπλισμός γραφείου (projectors, scaners, printers, κλπ)
 • Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες, 3d printers, set top boxes κλπ)
 • Εφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ
 • Ανάπτυξη/Αναβάθμιση ιστοσελίδας (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version)
 • Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών. Επίσης θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από τα άτομα με ειδικές ανάγκες.)
 • Συμμετοχή σε Εγχώριες και Εξωχώριες Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κλπ,
 • Εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) ή/ και ηλεκτρονικών πληρωμών.
 • Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου ERP, SCMS, WMS,PMS) 7. Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS κλπ) 8. Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης 70% 9. Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση
 • Φιλοξενία (hosting, collocation κτλ.)
 • Σύνδεση στο Διαδίκτυο
 • Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads)
 • Παρουσία στα Social media
 • Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης
 • Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος
 • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας
 • Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων
 • Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Κάθε επιχείρηση πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ).  

Η κατάταξη θα γίνει σύμφωνα με τον εξοπλισμό που έχει αγοραστεί τα τρία (3) τελευταία έτη, οι υπηρεσίες, το λογισμικό και τα λοιπά στοιχεία ΤΠΕ τις οποίες ήδη διαθέτει/χρησιμοποιεί ο δυνητικός δικαιούχος/επιχείρηση.

Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις τέσσερις (4) ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας σύμφωνα με τον Οδηγό της Δράσης. 

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά μία (1) ψηφιακή βαθμίδα: 

Από την ανωτέρω προϋπόθεση εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη καταταγεί στην Ανώτατη βαθμίδα (Α).

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΨΗΦΙΑΚΟ AΛΜΑ

Η νέα Δράση "Ψηφιακό Άλμα" χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας και στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ήτοι επιχειρήσεων με: Αριθμό εργαζομένων: λιγότερους από 250 εργαζομένους, Κύκλο εργασιών: μικρότερο από 50 εκατομμύρια και Ισολογισμό: μικρότερο από 43 εκατομμύρια

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:

 • Επενδυτικά σχέδια από 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.
 • Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.
 • Περίοδος Υποβολής: 11/06/2018 – 17/09/2018.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ:

Υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής:

 • Έχουν προβεί σε έναρξη εργασιών πριν την 01/01/2016.
 • Διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).
 • Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων.
 • Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου.
 • Να διαθέτουν άδεια λειτουργίας.
 • Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία.
 • Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια
 • Να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης/επένδυσης θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες παρεμβάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ).
 • Το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων που υπάγονται σε καθεστώς DE Minimis και που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ από 1/1/2016 έως και σήμερα.
 • Η ενισχυθείσα επιχείρηση οφείλει να λειτουργεί πραγματικά για τρία (3) έτη μετά την τελική πληρωμή της επιδότησης.

 

 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και περιλαμβάνουν:

 • Eξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρμογών-λογισμικού για τους σκοπούς της επένδυσης, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα ή εξυπηρετητής με το συνοδευτικό εξοπλισμό δικτύωσης με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS)
 • Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση [Δρομολογητές (Routers), Μεταγωγείς (Switches), Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομή (access points, antennas κτλ.)]
 • Ηλ. Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
 • Εξοπλισμός γραφείου (projectors, scaners, printers, κλπ)
 • Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες, 3d printers, set top boxes κλπ)
 • Εφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ
 • Ανάπτυξη/Αναβάθμιση ιστοσελίδας (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version)
 • Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών. Επίσης θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από τα άτομα με ειδικές ανάγκες.)
 • Συμμετοχή σε Εγχώριες και Εξωχώριες Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κλπ,
 • Εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) ή/ και ηλεκτρονικών πληρωμών.
 • Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου ERP, SCMS, WMS,PMS) 7. Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS κλπ) 8. Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης 70% 9. Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση
 • Φιλοξενία (hosting, collocation κτλ.)
 • Σύνδεση στο Διαδίκτυο
 • Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads)
 • Παρουσία στα Social media
 • Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης
 • Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος
 • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας
 • Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων
 • Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Κάθε επιχείρηση πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ).  

Η κατάταξη θα γίνει σύμφωνα με τον εξοπλισμό που έχει αγοραστεί τα τρία (3) τελευταία έτη, οι υπηρεσίες, το λογισμικό και τα λοιπά στοιχεία ΤΠΕ τις οποίες ήδη διαθέτει/χρησιμοποιεί ο δυνητικός δικαιούχος/επιχείρηση.

Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις τέσσερις (4) ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας σύμφωνα με τον Οδηγό της Δράσης. 

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά δύο (2) ψηφιακές βαθμίδες: 

 • από την Χαμηλή (Δ) στην Ανώτερη (Β) ψηφιακή βαθμίδα,
 • από την Μέση (Γ) στην Ανώτατη (Α) ψηφιακή βαθμίδα,
 • από την Ανώτερη (Β) στην Ανώτατη (Α) ψηφιακή βαθμίδα.

Από την ανωτέρω προϋπόθεση εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη καταταγεί στην Ανώτατη βαθμίδα (Α).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Η νέα Δράση "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 150 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας και στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μεσαίων επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμισή τους.

Mια επιχείρηση διατηρεί την ιδιότητα της μεσαίας όταν κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και σε ετήσια βάση:

 • είτε απασχολεί τουλάχιστον 50 και σε κάθε περίπτωση λιγότερους από 250 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή/και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ,
 • είτε απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών κυμαίνεται μεταξύ 10 εκατ. ευρώ και 50 εκατ. ευρώ ή/και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού κυμαίνεται μεταξύ 10 εκατ. ευρώ και 43 εκατ. ευρώ.

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:

 • Επενδυτικά σχέδια από 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.
 • Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.
 • Περίοδος Υποβολής: 27/06/2018 και έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ:

Υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής:

 • Έχουν προβεί σε έναρξη εργασιών πριν την 01/01/2015.
 • Διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).
 • Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων.
 • Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου.
 • Να διαθέτουν άδεια λειτουργίας.
 • Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία.
 • Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια
 • Να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης/επένδυσης θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες παρεμβάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ).
 • Το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων που υπάγονται σε καθεστώς DE Minimis και που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ από 1/1/2016 έως και σήμερα.
 • Η ενισχυθείσα επιχείρηση οφείλει να λειτουργεί πραγματικά για τρία (3) έτη μετά την τελική πληρωμή της επιδότησης.

 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, ήτοι 4/06/2018 και αφορούν σε:

    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                           ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ

                                                                                              ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

 - Μηχανήματα / Εξοπλισμός:                                                         Έως 100%

- Συστήματα Πιστοποίησης, Διαχείρισης Ποιότητας,

   Σχεδιασμός, Τυποποίηση & Πιστοποίηση Προϊόντων:            Έως 100%

- Μεταφορικά Μέσα:                                                                       Αποκλειστικά με Επιλέξιμους ΚΑΔ. Γ Μεταποίηση: α) Μέχρι 20% του Π/Υ, του Επιχορηγούμενου                                                                                                              Επιχειρηματικού Σχεδίου, ή  β) Δαπάνη έως 25.000€.

- Σύνταξη και Παρακολούθηση Επενδυτκού Σχεδίου:                 Έως 4.000€

- Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (Νέο Προσωπικό):            40% και μέχρι 24.000€ για 1 ΕΜΕ (εξαιρούνται σύζυγοι και συγγενής Α΄& Β΄βαθμού) 

 

Περισσότερα Άρθρα...

Ποιοί Είμαστε

Masoko

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε, έχοντας ως κύριο σκοπό της την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις κάθε μορφής, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύγχρονο, απαιτητικό από κάθε πλευράς οικονομικό περιβάλλον.

Τελευταία Νέα

Επικοινωνία

 Θεσσαλονίκη

 Τρίλοφος Θεσσαλονίκης

 23920-65368

 Fax: 23920-65368

 info (@) vipconsulting.gr