Επικοινωνία: 6971791900, 23920-65368

 

Πρόγραμμα Jeremie

Η πρωτοβουλία JEREMIE (Joint European Resources for Small and Medium-sized Enterprises/ Κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για τις πολύ μικρές ως μεσαίες επιχειρήσεις) παρέχει στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν μέρος των ενισχύσεων που λαμβάνουν, για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με ίδια κεφάλαια, δάνεια ή εγγυήσεις.

 

Πρώτη ημέρα υποβολής: 6/2/2013

Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/12/2015

Συνολική δαπάνη: 550 εκατ. ευρώ

Συνοπτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής

Η νέα Δράση JEREMIE, μέσω της ΕΤΕΑΝ ΑΕ «ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» παραμένει ενεργή. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να έρχονται σε επικοινωνία μαζί μας και να προχωρούμε στην προετοιμασία φακέλλου για υποβολή σχετικής αίτησης στις συνεργαζόμενες τράπεζες.

Η Δράση έχει ως στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και την ενίσχυση των επενδύσεων μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους.

Σημειώνεται ότι το κόστος των δανείων που θα χορηγηθούν από τη συγκεκριμένη δράση είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις καθώς, λόγω της σχέσης συνεπένδυσης μεταξύ Ταμείου και τραπεζών (1:1) και δεδομένου ότι τα κεφάλαια του Ταμείου Επιχειρηματικότητας εισφέρονται άτοκα, η επιτοκιακή επιβάρυνση περιορίζεται στο 50% του κατά περίπτωση ισχύοντος επιτοκίου τραπεζικού δανεισμού της επιχείρησης.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μία Τράπεζα δίνει μία χρηματοδότηση, το επιτόκιο της οποίας κυμαίνεται ανάμεσα στο 4% και 5%, μιας και το υπόλοιπο επιτόκιο είναι επιχορηγούμενο.

Ποιοί Είμαστε

Masoko

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε, έχοντας ως κύριο σκοπό της την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις κάθε μορφής, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύγχρονο, απαιτητικό από κάθε πλευράς οικονομικό περιβάλλον.

Τελευταία Νέα

Επικοινωνία

 Θεσσαλονίκη

 Τρίλοφος Θεσσαλονίκης

 23920-65368

 Fax: 23920-65368

 info (@) vipconsulting.gr