Επικοινωνία: 6971791900, 23920-65368

Β’ ΚΥΚΛΟΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 

Πρόγραμμα Jeremie

Η πρωτοβουλία JEREMIE (Joint European Resources for Small and Medium-sized Enterprises/ Κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για τις πολύ μικρές ως μεσαίες επιχειρήσεις) παρέχει στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν μέρος των ενισχύσεων που λαμβάνουν, για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με ίδια κεφάλαια, δάνεια ή εγγυήσεις.

 

Σχέδιο Δράσης Αγροτικής Ανάπτυξης - Μέτρο 123Α

Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης, στα πλαίσια της 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Μέτρου 123Α, έχει ανασταλεί.

Το Μέτρο 123 Α, αφορά την ενίσχυση των επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων.

 

Leader

Το πρόγραμμα Leader είναι μία από τις τέσσερις πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ και στόχος του είναι να υποστηρίξει τους φορείς των αγροτικών περιοχών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα μιας ανατπυξιακής πορείας στον τόπο τους.

 

Αναπτυξιακός Νόμος

Ο Επενδυτικός Νόμος 4242/14 όπως ισχύει σήμερα, αποτελεί τη συνέχεια του νόμου 3908/11.

Η πρώτη φάση υποβολών προτάσεων έκλεισε τον Μάρτιο του 2014, ενώ αναμένεται το επόμενο διάστημα η κατάθεση νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

Περισσότερα Άρθρα...

Ποιοί Είμαστε

Masoko

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε, έχοντας ως κύριο σκοπό της την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις κάθε μορφής, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύγχρονο, απαιτητικό από κάθε πλευράς οικονομικό περιβάλλον.

Τελευταία Νέα

Επικοινωνία

 Θεσσαλονίκη

 Τρίλοφος Θεσσαλονίκης

 23920-65368

 Fax: 23920-65368

 info (@) vipconsulting.gr