Επικοινωνία: 6971791900, 23920-65368

 

                            ΞΕΚΙΝΑΝΕ ΤΑ ΝΕΑ ΕΣΠΑ!!!

 

  • ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ που θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους Επιχείρηση. Παρέχεται:

100% ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ από 25.000€-40.000€ Συνολικού Προϋπολογισμού Επένδυσης (επιχορηγούμενος προϋπολογισμός),

 

  •          ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ που έχουν κλείσει μία διαχειριστική χρήση. Παρέχεται:

50% ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ από 20.000€-300.000€ Συνολικού Προϋπολογισμού Επένδυσης,

 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΩΘΙ ΤΟΜΕΙΣ (και για τα 2 προγράμματα):

Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων  Εφοδιαστική Αλυσίδα

Ενέργεια              Περιβάλλον          Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2

Τουρισμός           Υγεία                    Υλικά – Κατασκευές

Πολιτιστική - Δημιουργική Βιομηχανία

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Για το πρόγραμμα των ΑΝΕΡΓΩΝ)

1) Λειτουργικές (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, έξοδα προβολής & διαφήμισης)

2) Εξοπλισμός, προμήθεια πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων, αποσβέσεις παγίων

3) Δαπάνες παροχής υπηρεσιών (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης και

σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου κλπ.)

4) Ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία

5) Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας υπό την προϋπόθεση διατήρησής

της/τους μετά το πέρας της επιχορήγησής της/τους.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (Για το πρόγραμμα των υφιστάμενων επιχειρήσεων)

Πιστοποίηση διαχειριστικών Συστημάτων, Σχεδιασμός και Τυποποίηση

Προβολή -– Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους

Δικαιώματα Τεχνογνωσίας και αξιοποίησή της για την ενίσχυση της

αποτελεσματικότερης παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών

Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης Τεχνολογίας

Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη/Καθοδήγηση επιχειρήσεων

Κτιριακή αναβάθμιση υποδομών για την λειτουργία σύγχρονων επιχειρηματικών

δραστηριοτήτων

Μηχανολογικός Εκσυγχρονισμός

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, είτε τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 6977-130097 και 6971-791900, είτε μέσω e-mail στο  info@vipconsulting.gr,   στην ιστοσελίδα μας www.vipconsulting.gr

 

Ποιοί Είμαστε

Masoko

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε, έχοντας ως κύριο σκοπό της την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις κάθε μορφής, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύγχρονο, απαιτητικό από κάθε πλευράς οικονομικό περιβάλλον.

Τελευταία Νέα

Επικοινωνία

 Θεσσαλονίκη

 Τρίλοφος Θεσσαλονίκης

 23920-65368

 Fax: 23920-65368

 info (@) vipconsulting.gr